INFO NA PRÁZDNINY

29. 6. 2019

VÁŽENÍ RODIČE,

PROSÍME,

  • PŘIHLASTE SE DO 30.6 2019
  • ON - LINE K ODBĚRU STRAVY  - STRÁNKA ŠJ HOLEČKOVA
  • ZADEJTE SI TRVALÝ PŘÍKAZ K PLACENÉ ŠKOLNÉHO
  • OD 10.9.2019 VE VÝŠI 400 KČ.                                                                                                                                                          DĚKUJEME.

 

V DOBĚ PRÁZDNIN SE OBĚDY

ODHLAŠUJÍ DEN PŘEDEM DO 10,00 HODIN V ČERVENCI NA TELEFONNÍM ČÍSLE 730 874 911,

 V MĚSÍCI SRPNU NA TELEFONNÍM ČÍSLE 730 874 910.

ŠKOLNÉ SE PLATÍ V HOTOVOSTI

V DEN NÁSTUPU DO MŠ

VE VÝŠI 200,- KČ ZA MĚSÍC.

Upozornění

Nový kontakt na ŠJ od 01.04.2019!!!

Školní jídelna Holečkova - tel.: 730 874 942

 

PROSÍME RODIČE O BEZHOTOVOSTNÍ PLACENÍ ŠKOLNÉHO

DO 15. DNE STÁVAJÍCÍHO MĚSÍCE.

ČÍSLO ÚČTU:

2601012540/2010

VARIABILNÍ SYMBOL: 5

DO POZNÁMKY: JMÉNO DÍTĚTE

Částka: 400,-Kč

ŠKOLNÉ NEPLATÍ DĚTI , KTERÉ DOVRŠÍ 6 LET DO 31.8.2019 A DĚTI S ODKLADEM ŠKOLNÍ DOCHÁZKY.

DĚKUJEME

 

PROVOZ MATEŘSKÉ ŠKOLY O PRÁZDNINÁCH

1.ČERVENCE – 26. ČERVENCE

MŠ SCHWEITZEROVA UZAVŘENA

NÁHRADNÍ MŠ STŘEDNÍ NOVOSADSKÁ

29.ČERVENCE – 2. SRPNA

UZAVŘENY VŠECHNY MATEŘSKÉ ŠKOLY

5.SRPNA – 23. SRPNA

PROVOZ MŠ SCHWEITZEROVA

26.SRPNA – 30. SRPNA

UZAVŘENY VŠECHNY MATEŘSKÉ ŠKOLY

Školní rok začíná v pondělí 2. září 2019

 

 

 

 

Mateřská škola
Schweitzerova


Fakultní základní škola a Mateřská škola Olomouc, Holečkova 10 příspěvková organizace

Fotogalerie